Pehari za takmičenja su sastavni deo svakog takmičenja. Od davnina pa do modernog doba pobednici su nagrađivani peharima, te se opravdano kaže da oni predstavljaju opipjiv dokaz o postignutim rezultatima. Ujedno su i prava motivacija za stvarenje novih uspeha. Po čemu se pehari za takmičenja posebni…