Nagrade za sve vrste takmičenja predstavljaju razne vidove počasti kojima se odaje priznanje za ostvarene rezultate pojedincu ili grupi. Najčešće su to pehari za takmičenja, medalje, plakete i lente. Uz pojedine sleduje i novčani deo.