Pehari za takmičenja

Pehari za takmičenja

Pehari za takmičenja su sastavni deo svakog takmičenja. Od davnina pa do modernog doba pobednici su nagrađivani peharima, te se opravdano kaže da oni predstavljaju opipjiv dokaz o postignutim rezultatima. Ujedno su i prava motivacija za stvarenje novih uspeha. Po čemu se pehari za takmičenja posebni…

READ MORE
Izrada trofeja

Izrada trofeja

Izrada trofeja prati dugu istoriju pobednika. Trofej je opipljiv, trajni podsetnik na određeno dostignuće i služi kao priznanje ili dokaz zasluga. U stara vremena vezivan je isključivo za zasluge u ratu. Dok se danas trofej dodeljuju najčešće za sportske događaje – od omladinskih i rekreativnih takmičenja…

READ MORE

Izrada plaketa

Izrada plaketa razvijala se paralelno sa izradom medalja. Plaketa predstavlja malu reljefnu skulpturu obično napravljenu od bronze. Izrada plaketa obuhvata rad samo na jednoj strani, za razliku od medalja gde su najčešće obe strane ukrašene. Plakete su u ranijem periodu dolazile u pravougaonom ili kružnom obliku.…

READ MORE
Izrada medalja

Izrada medalja za sve vrste takmičenja

Izrada medalja je proces nastanka najviših odličja počasnog, memorijalnog ili jubilarnog karaktera. Odnosno, to je postupak izrade pločica kružnog oblika od zlata, srebra, bronze, olova i legura. Izrada medalja potiče iz Rimskog carstva Još je grčki istoričar Josephus pisao o medaljama Aleksandra Velikog. Ipak, izrada medalja…

READ MORE